DLA PACJENTÓW

DERMACEUM – Centrum Badań Klinicznych

Jakie korzyści dla Pacjenta przynosi badanie kliniczne?

Biorąc udział w badaniu klinicznym pacjent ma szansę na terapię nowoczesnym lekiem jeszcze niedostępnym w ramach standardowego leczenia danego schorzenia. Dodatkowo sprzyja rozwojowi medycyny i podniesieniu dobrostanu zdrowotnego społeczeństwa. 

Badania kliniczne

Badania kliniczne stanowią końcowy etap badań naukowych, których celem jest potwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania nowych leków lub metod leczenia. W zależności od rodzaju badania pacjent może otrzymywać lek objęty badaniem, stosowany już w leczeniu lek o podobnym działaniu lub placebo. Efekty terapeutyczne są obserwowane podczas wizyt kontrolnych. Pacjenci są skrupulatnie monitorowani zarówno pod kątem bezpieczeństwa jak i skuteczności leków czy metod leczenia. Odnotowywane są nawet drobne infekcje i niewielkie zmiany obrazu klinicznego. Dzięki szczegółowej obserwacji i kontroli diagnostycznej pacjentów możliwe jest zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa. 

Udział w badaniu klinicznym jest dobrowolny. Pacjent nie ponosi żadnych kosztów związanych z udziałem w badaniu. Darmowe są leki, które otrzymują pacjenci, jak i wszystkie dodatkowe badania, których przeprowadzenie jest konieczne.

Aby wziąć udział w badaniu klinicznym pacjent musi podpisać formularz zgody o udziale w badaniu. Pacjent może wyrazić tę zgodę dopiero po szczegółowym zapoznaniu się z przebiegiem terapii, procedurami badania i potencjalnymi działaniami niepożądanymi. Pacjent może też w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w badaniach bez konsekwencji prawnych czy finansowych.

Co to jest badanie kliniczne?

To badanie naukowe, którego fundamentalnym celem jest określenie skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania danego leku, zabiegu, sprzętu leczniczego czy metody diagnostycznej.

Dlaczego warto wziąć udział w badaniu klinicznym?

Pacjent decydując się na wzięcie udziału w programie leczenia, zyskuje możliwość otrzymania nowoczesnej terapii zgodnie ze standardami FDA (Agencja Żywności i Leków w USA) jak i EMA (Europejska Agencja Leków w Unii Europejskiej). W ramach badania następuje dokładna ocena przebiegu procesu leczniczego, pacjenci są skrupulatnie monitorowani, co daje w razie potrzeby możliwość odpowiedniej reakcji i zadbania o jak największe bezpieczeństwo.

Dodatkową korzyścią płynącą dla pacjentów chorujących na dane schorzenie jest zwiększona dostępność nowych dobrze sprawdzonych leków/ terapii w przyszłości, przez co zwiększone zostaną szanse na skuteczne leczenie. 

Jak zgłosić się na badanie?

Celem zgłoszenia się na badanie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, proszę podać swój adres e-mail jak i nr telefonu oraz określić problem, z jakim Państwo się borykają. Skontaktujemy się z Państwem telefonicznie celem omówienia dalszego postępowania.

Czy będę wiedzieć czy dostaję nowy lek?

Nie ma gwarancji otrzymania nowego, badanego leku przez cały okres badania klinicznego. Dawkę leku oraz jego rodzaj przydziela system elektroniczny implementowany przez sponsora, który dba o zapewnienie porównania w poprawie zdrowia pacjentów o tym samym schorzeniu i podobnym stanie postępu choroby przy stosowaniu różnych metod leczenia. Większość badań klinicznych jest prowadzonych z podwójnie ślepą próbą, co oznacza, że w trakcie badania ani lekarz ani pacjent nie wiedzą, czy pacjent otrzymuje lek badany, lek stosowany regularnie w ramach terapii danej choroby czy placebo.

Co to jest faza OLE badania klinicznego?

Faza OLE (z ang. open-label extension) – to przedłużona faza otwarta badań klinicznych, która zazwyczaj następuje po fazie kontrolowanej placebo. W OLE pacjenci i badacze zostają „odślepieni” i wszystkim uczestnikom zostaje podany lek. Kontynuuje się zbieranie danych na temat bezpieczeństwa i skuteczności danej terapii. Faza OLE jest długoterminowa, czas kontynuacji będzie zależał od danego leku i badania klinicznego.

Obecnie prowadzone badania kliniczne

Aktualnie trwa rekrutacja pacjentów z następującymi schorzeniami:

ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY młodzież

Terapia lekiem biologicznym osób z umiarkowanym/ ciężkim atopowym zapaleniem skóry; młodzież (>12r.ż.), badanie III fazy.

ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY

Terapia lekiem biologicznym osób z umiarkowanym/ ciężkim atopowym zapaleniem skóry; dorośli, badania II i III fazy.

ŁYSIENIE PLACKOWATE

Terapia lekiem biologicznym osób z ciężkim łysieniem plackowatym; dorośli, badanie IIb fazy.

PRZEWLEKŁA POKRZYWKA SPONTANICZNA

Terapia doustna osób z przewlekłą pokrzywką spontaniczną; dorośli, badanie Ib fazy.

ŚWIERZBIĄCZKA GUZKOWA

Terapia miejscowa zmian inhibitorem kinazy janusowej u pacjentów ze świerzbiączką guzkową; dorośli, badanie III fazy.

Czy masz jeszcze jakieś wątpliwości?

Pamiętaj, że udział w badaniu klinicznym jest dobrowolny i na każdym etapie możesz zrezygnować z udziału bez ponoszenia prawnych czy finansowych konsekwencji.

Udział w badaniu jest bezpłatny. Ponadto często jest możliwość refundacji kosztów dojazdu. Wszystkie badania laboratoryjne, w ramach diagnostyki obrazowej czy inne wykonywane w ramach programu leczniczego również są dla pacjenta bezpłatne.

Na spotkaniu przed rozpoczęciem badania klinicznego zostaniesz szczegółowo poinformowany o przebiegu badania klinicznego, grupach kontrolnych, leku stosowanym w badaniu, potencjalnych skutkach ubocznych jak i procedurach medycznych przewidzianych w danym badaniu. Dopiero po zapoznaniu się ze wszystkimi informacjami i wyrażeniu pisemnej zgody zostaniesz włączony do programu leczenia w ramach badań klinicznych.

Zapraszamy do naszego centrum:
DERMACEUM Centrum Badań Klinicznych
ul. Zygmunta Krasińskiego 29
50-450 Wrocław

Telefon:
+48 881 334 481

E-mail:
badaniakliniczne@dermaceum.pl

Siedziba Dermaceum:
Zygmunta Krasińskiego 29
50-450 Wrocław

Telefon:
+48 881 334 481

E-mail:
badaniakliniczne@dermaceum.pl

Czy masz jeszcze jakieś wątpliwości?

Pamiętaj, że udział w badaniu klinicznym jest dobrowolny i na każdym etapie możesz zrezygnować z udziału bez ponoszenia prawnych czy finansowych konsekwencji.

Udział w badaniu jest bezpłatny. Ponadto często jest możliwość refundacji kosztów dojazdu. Wszystkie badania laboratoryjne, w ramach diagnostyki obrazowej czy inne wykonywane w ramach programu leczniczego również są dla pacjenta bezpłatne.

Na spotkaniu przed rozpoczęciem badania klinicznego zostaniesz szczegółowo poinformowany o przebiegu badania klinicznego, grupach kontrolnych, leku stosowanym w badaniu, potencjalnych skutkach ubocznych jak i procedurach medycznych przewidzianych w danym badaniu. Dopiero po zapoznaniu się ze wszystkimi informacjami i wyrażeniu pisemnej zgody zostaniesz włączony do programu leczenia w ramach badań klinicznych.

Dołącz do programu leczenia

Jeżeli pragniesz dołączyć do programu leczenia skontaktuj się z nami!
Wypełnij prosty formularz.

Prosimy o informację z jaką chorobą się zmagasz. Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie i zaprosimy Ciebie na spotkanie, w trakcie którego szczegółowo omówimy możliwości terapeutyczne w ramach badań klinicznych.

Pamiętaj, że udział w badaniu jest dobrowolny, bezpłatny. Każdy pacjent w dowolnej chwili ma możliwość rezygnacji z udziału w badaniu bez podawania przyczyny i bez konsekwencji prawnych czy finansowych.

5 + 5 =