AKADEMIA KOORDYNATORA

DERMACEUM – Centrum Badań Klinicznych

Akademia  Koordynatora Badań Klinicznych

Już w marcu 2024 r. rozpoczynamy szkolenia dla koordynatorów badań klinicznych. Zajęcia będą prowadzone przez Panią Jolantę Cholewę, mającą ogromne doświadczenie w zarządzaniu badaniami klinicznymi, która przeszkoliła wiele zespołów naukowych i prowadziła kilka ośrodków badań klinicznych. Spotkania odbywać się będą na terenie Wrocławia. 

Koordynator badań klinicznych

Koordynator badań klinicznych jest osobą odpowiedzialną za organizację pracy w centrum badań klinicznych. Osoba ta bardzo często bierze udział już w początkowym etapie czyli pozyskiwaniu badania klinicznego, następnie jest odpowiedzialna za zarządzanie przebiegiem badania klinicznego jak i ostatecznym jego zamknięciem. Koordynator aktywnie wspomaga lekarzy w prowadzeniu badania zgodnie z protokołem, przygotowuje dokumentację medyczną, nadzorowanie kalendarz wizyt pacjentów, dba o certyfikację sprzętu medycznego, zarządza lekiem badanym.

Dlaczego warto zostać koordynatorem?

Praca koodrynatora badań klinicznych jest co prawda pracą niezwykle wymagająca, jednakże również dającą ogromną satysfakcję, możliwość stałego rozwoju, oferującą elastyczny czas pracy oraz bardzo zadowalające wynagrodzenie.

Co należy do obowiązków koordynatora badań klinicznych?

Do głównych zadań należą m.in.:

 • nadzorowanie i kontrolowanie realizacji badań klinicznych zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej (ICH-GCP)
 • organizowanie terminów wizyt pacjentów
 • przygotowywanie wizyt monitorujących, audytów w centrach badawczych
 • kontrola zgodności prowadzonych badań z protokołem
 • wprowadzanie danych do Kart Obserwacji Klinicznej (CRF)
 • przygotowanie dokumentacji badania ICF, TMF
 • kontrola przestrzegania Standardowych Procedur Operacyjnych (SOP)
 • przygotowanie i przesyłanie rocznych raportów o bezpieczeństwie do organów regulacyjnych
  oraz Komisji Bioetycznej
 • rejestracja leku/ wyrobu medycznego
 • współuczestnictwo w trakcie procesu feasibility czyli kwalifikacji ośrodka jak i w szkoleniach personelu medycznego i pomocniczego.
Jakie są wymagania kwalifikacyjne dla koordynatora ds. badań?

Koordynator powinien posiadać wykształcenie medyczne wyższe lub pokrewne (farmacja, biologia, chemia), posługiwać się biegle językiem angielskim, dysponować rozwiniętymi umiejętnościami komunikacyjnymi jak i charakteryzować się dobrą organizacją pracy, samodzielnością i odpowiedzialnością.

Zostań koordynatorem badań klinicznych

Jeżeli pragniesz zostać koordynatorem badań klinicznych zgłoś się na kurs. Wypełnij prosty formularz. 

14 + 9 =